Welkom bij Stichting Kenia Project

In het Huruma weeshuis in Eldoret, Kenia, hebben ruim vijftig weeskinderen tussen de 1,5 en 18 jaar hun thuis gevonden.
Ze krijgen liefde en aandacht. Voldoende voeding en onderwijs.
Het Huruma weeshuis is opgericht door Leny en Teus Bos, een echtpaar uit Oudewater in Nederland.

*****************************************************************

De kinderen willen u hartelijk welkom heten op deze site:


Het doel van het weeshuis is om deze weeskinderen een toekomst te bieden. Dit gezinsvervangend tehuis voorkomt dat deze kinderen op straat moeten overleven. Veel van deze straatkinderen halen het niet; ze sterven aan ziektes of belanden in de gevangenis voordat ze zelfstandig kunnen leven.

Het ideaal van Huruma weeshuis is de kinderen zonder zorgen om voedsel te laten opgroeien, en ze iets aan bagage mee te geven: lezen, schrijven, rekenen, weerbaar zijn.

Voor zijn voortbestaan is geld nodig. Per kind en per dag gaat het maar om een klein bedragje, maar bij elkaar is er toch € 30.000 per jaar nodig voor het allerkarigste, maar verantwoorde bestaan voor de vijftig weeskinderen in Kenia.

Helpt u ook mee?


****************************************************************

Lees hier onze laatste nieuwsbrief van april!

*****************************************************************

OPBRENGST BENEFIETDINER KENIAPROJECT € 4.710

Donderdag 16 maart j.l. hebben 229 personen gedineerd bij de Oudewaterse restaurants Abrona, Joia en Lumière . Samen met deze restaurants organiseerde stichting Keniaproject van Teus en Leny Bos haar jaarlijkse benefietdiner. Er werd een heerlijk driegangendiner aangeboden voor de prijs van € 35,-. Hiervan wordt € 20,- afgedragen ten behoeve van het Huruma Kindertehuis in Eldoret Kenia. Inclusief extra ontvangen giften leverde dit in totaal het fantastische bedrag van € 4.710 op. Geld dat hard nodig is voor de lopende exploitatie van het kindertehuis en ook voor de realisatie van projecten gericht op meer zelfredzaamheid. Het kindertehuis vangt momenteel 62 kinderen in de leeftijd van 3 tot 18 jaar op.
Het bestuur van het Keniaproject is zeer ingenomen dat met name de Oudewaterse bevolking weer in zo’n grote getale is komen dineren ten behoeve van het kindertehuis. Ook de belangeloze deelname van de drie Oudewaterse restaurants is natuurlijk fantastisch!

Abrona 2017
lumiere 2017
Joia 2017


De vrienden en vriendinnen van de Ursulakapel in Nieuwveen hebben 9 weken lang gecollecteerd voor het Keniaproject. De Ursulakapel staat op het landgoed Ursula in Nieuwveen, een zorglocatie van Ipse de Bruggen.
Er wonen ruim 400 mensen met een verstandelijke beperking. Tijdens de diensten werd het doel van de collecte zeer beeldend weergegeven met een zaadbak en zaadjes. Gedurende de weken kwam het tot ontkiemen en bloeien van het zaaigoed. Wij mochten als stichting het fantastische bedrag van € 1000,= ontvangen. Wat een prachtig bedrag…Wij bedanken de medewerkers en met name Trudy voor haar aandeel hierin!
*****************************************************************

Hier onder een filmpje van de kinderen in het tehuis.
Deze staat ook op de pagina "over ons".

*****************************************************************

Een foto voor Kenia

Bestel een foto aan de muur en steun zo de kinderen in het kindertehuis.

Alle 40 foto’s zijn gemaakt tijdens de reis die Frank (bestuurslid) en Mieke in 2014 op eigen gelegenheid in Kenia maakten. Zij bezochten o.a. het kindertehuis en maakten schitterende foto's.
Een selectie kunt u zien aan de zijkant van deze pagina (als u op de foto's klikt krijgt u een vergroting te zien).
De foto’s zijn in verschillende formaten verkrijgbaar, afgedrukt op canvas of plexiglas.
Hier vindt u de benamingen van de 40 foto's, afmetingen en de bestelprocedure.

*****************************************************************

Maak uw gift over naar bankrekeningnummer:
IBAN nr. NL48 RABO 03523.69.345.t.n.v. Stichting Keniaproject, te Oudewater.

Onze stichting voldoet ook in 2014 aan alle aangescherpte eisen door de fiscus gesteld i.v.m. de ANBI erkenning.


Lees hier, in onze april nieuwsbrief meer over de nieuwe schenkingsovereenkomst!